17 กุมภาพันธ์ 2562 PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่-คาดพรุ่งนี้เพิ่ม

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_323144/

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ โดยปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษ โดยกองตรวจมลพิษ ได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจสอบตรวจจับรถควันดำตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว และถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง เรียกรถตรวจสอบควันดำรวม 179 คัน มีรถขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 129 คัน พบรถควันดำเกินมาตรฐาน 19 คัน และรถยนต์ขนาดเล็กตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 50 คัน ควันดำเกินมาตรฐาน 8 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวกับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานเป็นเวลา 30 วัน ด้านกรมชลประทาน ร่วมกับ กทม. จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำเข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดินแดง เขตดุสิต ขณะที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (16 ก.พ.62) ดำเนินการให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ได้ปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณจังหวัดสระบุรี และหน่วยเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก ได้ปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางและบริเวณพื้นที่อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน